Lethiluu
(1911-1988)
Tiểu sử
Lethiluu 1945 - 1950
Vườn thơ Lê Thị Lựu
Viết tặng Lê Thị Lựu
 
 

Vietnam Arts & Culture