Kim Vân Kiều

 

Sekiguchi

Lê Phổ

Vũ Cao Đàm

Mai Thứ

Phạm Thúc Chương

Lê Thị Lựu

 

6 bức tranh minh họa Kiều, in lại trong cuốn Kim Vân Kiều do nhà xuất bản Văn Học, Hà Nội,  in và phát hành ngày 27 tháng 11 năm 1951 (bản in do nhà Imprimerie Dupont, Paris . N° d'impression 3692)